سفیران شطیطه http://hejabafavf.mihanblog.com 2020-09-21T16:58:35+01:00 text/html 2017-11-29T14:51:49+01:00 hejabafavf.mihanblog.com برمحمد وال محمدصلوات.الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد. الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد سیره ی حضرت رسول اکرم (ص)،میلاد مسعود پیامبر(ص) مبارک http://hejabafavf.mihanblog.com/post/18 <br> <div align="right"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:90%; height:90%;}</style></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/l9pSb/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="5"><b><br></b></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="5"><b>سیره ی حضرت رسول اکرم (ص)،میلاد مسعود پیامبر(ص) مبارک - استاد علی اکبر رائفی پور </b></font></div> text/html 2017-11-29T14:49:39+01:00 hejabafavf.mihanblog.com برمحمد وال محمدصلوات.الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد. الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد بنی آدم اعضای یکدیگرند................... http://hejabafavf.mihanblog.com/post/17 <img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/38345/C/13960908_0138345.jpg" alt="" width="474" height="663"> text/html 2017-07-25T06:58:01+01:00 hejabafavf.mihanblog.com برمحمد وال محمدصلوات.الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد. الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد اس ام اس روز دختر http://hejabafavf.mihanblog.com/post/16 <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">سبزترین بهار من آن زمان است که گلخنده‌های معصومانه تو در خانه دلم شکوفا می‌شوند، دخترم روزت مبارک.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <h3 style="text-align: center;">.<br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""><br><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">پیامک روز دختر 96</a></h3> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""><br>.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">برای دختر گلم یه آسمون عشق میارم<br>برای ناز اون چشاش سخاوت هدیه میارم<br>یک دل پر امید و مهر، ترانه ساز غصه ها<br>هدیه من به دخترم ، همون غریب بی ریا<br>دختر عزیزم روزت مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">متن تبریک روز دختر 96</a></h3> <p><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532687_530.jpg" alt="اس ام اس روز دختر" width="530" height="370" align=""></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""><br>.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">دخترم؛ تو را می‌سپارم به معصومیت بانویی که روز تولد او به نام توست،عیدت مبارک.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">متن اس ام اس تبریک روز دختر 96 + اشعار و پیامک</a></h3> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">عزیزم امروز روز توست ، امیدورام از لحظه لحظه زندگیت لذت ببری<br>و به تمام خواسته های زندگیت برسی<br>عرض تبریک به بهترین دختر دنیا<br>روز دختر مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <h3 style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">اس ام اس تبریک روز دختر 96</a></h3> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">دختران، آیینه تمام نمای لطافت و احساسند، مراقب باشیم این آیینه‌های پاک، زنگار نگیرند.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">اس ام اس روز دختر 96</a><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</h3> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">دخترم! روشنی خانه من؛ روزت مبارک.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">متن تبریک روز دختر 96</a><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</h3> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">ای بهار آرزوی نسل فردا، دخترم<br>ای فروغ عشق از روی تو پیدا، دخترم<br>چشم وگوش خویش را بگشا کز راه حسد<br>نشکند آیینه ات را چشم دنیا، دخترم<br>دختر عزیزم روزت مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">تبریک روز دختر 96</a><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</h3> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">فرشتگان! بر مقدم معصومه علیها السلام، معصوم زمین گل‌های بهاری می‌ریزند؛ امروز عید است. دختران عیدتان مبارک!<br>.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">اشعار روز دختر 96</a><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></h3> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">میشه اسم پاکتو رو دل خدا نوشت<br>میشه با تو پر کشید توی راه سرنوشت<br>میشه با عطـر تنت تا خود خدا رسید<br>میشه چشم نازتو رو تن گلها کشید<br>دختر عزیزم روزت مبارک.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">پیامک تبریک روز دختر 96</a><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</h3> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">برای دختران مهربان و صبور ایرانی، چهره‌ای پرلبخند، دلی آرام و روحی پویا آرزو می‌کنیم، روز دختر مبارک باد</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">اس ام اس تبریک روز دختر 96</a><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</h3> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">روز دختران، مقارن با فرا رسیدن سالروز ولادت الگوی ولایت پذیری و ایمان، اسوه تقوا و بینش، حضرت فاطمه معصومه علیها السلام بر دوشیزگان حقیقت جو و باایمان فرخنده باد.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">متن روز دختر 96</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532686_739.jpg" alt="اس ام اس روز دختر" width="410" height="488" align=""><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</h3> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">با تو بودن زندگی را برایم ستودنی می‌کند، به همین خاطر ستایشت می‌کنم، دخترم! روزت مبارک.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">روز دختر 96</a><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</h3> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">دست در دست حیا بگذار وکوشش کن مدام<br>تا نیفتی در راه آزادی از پا، دخترم<br>با مدارا می شوی آسوده دل، پس کن بنا<br>پایه رفتار خود را بر مدارا، دخترم<br>دختر عزیزم روزت مبارک.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">اس ام اس تبریک روز دختر 96</a><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</h3> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">دخترم شعاع چشمانت وقتی با عشق نگاهم می‌کنی، آسمان قلبم را ستاره باران می‌کند.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.<img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">اس ام اس تبریک روز دختر</a><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</h3> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">دختران، نغمه شورانگیز آفرینشند و جهان، مهربانی اش را از نگاه روشن آنان وام می‌گیرد. روز دختر مبارک.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">اس ام اس روز دختر 96</a><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</h3> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">دختر، نشانه رحمت خداوند و تجلی جمال الهی است. روز دختر بر تمامی دختران فرشته سان ایران اسلامی مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">پیام تبریک روز دختر 96</a><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</h3> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">خدای بزرگ، ذوق و سلیقه و هنر را در وجود دختر، به حد اعلای آن رسانده است.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">روز دختر مبارک باد</a><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</h3> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">می‌گویند: اگر خدا برای خانواده‌ای رحمت بخواهد به آنها دختر عنایت می‌کند. رحمت خانه‌ام! روزت مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.<img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">روز دختر 96 مبارک باد</a><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</h3> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">خداوند لبخند زد<br>دختر آفریده شد<br>دختر عزیزم روزت مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">اس ام اس روز دختر 96</a><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</h3> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">دختران امروز، مادران آینده، بال های پرواز فرزندانشان به سوی کمال و سعادت خواهند بود.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">تبریک روز دختر 96</a><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</h3> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">شادترین سپیده‌ها تقدیم به روشن‌ترین دختران بهار؛ روزتان به تابندگی آفتاب!</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">اس ام اس روز دختر 96</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532685_815.jpg" alt="اس ام اس روز دختر" width="450" height="265" align=""><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</h3> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">روز بزرگ داشت دختران، مقارن با فرا رسیدن سالگرد ولادت میراث‌دار نام و سیره حضرت فاطمه زهرا علیها السلام، حضرت فاطمه معصومه علیها السلام بر بانوان مؤمن و پرهیزکار فرخنده باد</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">تبریک روز دختران 96</a></h3> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">اگه فقط یه دونه دختر خوب و مهربون توی دنیا باشه ، اون تویی . . .<br>دختر عزیزم روزت مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">اس ام اس روز دختر 96</a><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</h3> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">دخترم در این دنیا معصومه باش تا در آن دنیا، شفاعت معصومین علیهم السلام شامل حالت شود.<br>.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">متن تبریک روز دختر 96</a><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</h3> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">دخترم! عفاف و پاک دامنی، خانه روحت را نورافشان کرده است، از این رو خورشید خانه‌ام شده‌ای. نورت، همواره مانا باد.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">اس ام اس روز دختر 96</a></h3> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">دختران پاک، فرشته‌های زمین هستند و خداوند به معصومیت آنها بر فرشتگان آسمان مباهات می‌کند..</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">پیامک روز دختر 96</a><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</h3> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">میلاد فرخنده حضرت معصومه علیها السلام و روز دختر بر دختران متدین، نیک خلق و هنرمند ایران زمین خجسته باد!</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align=""></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6176824">اس ام اس تبریک روز دختر 96</a><br><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اس ام اس روز دختر" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/5/2/6532688_825.gif" alt="اس ام اس روز دختر" width="212" height="31" align="">.</h3> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">دختران فرشتگانی هستند از آسمان<br>برای پر کردن قلب ما با عشق بی پایان<br>دختر عزیزم روزت مبارک</p> text/html 2017-07-25T06:53:06+01:00 hejabafavf.mihanblog.com برمحمد وال محمدصلوات.الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد. الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد روز دختر http://hejabafavf.mihanblog.com/post/15 <strong>حضرت فاطمه معصومه</strong> (س) در روز اول ذیقعده سال ۱۷۳ هجری، در شهر مدینه چشم به جهان گشود. پدر بزرگوار او امام موسی‌ کاظم (ع) امام هفتم شیعیان می‌باشد و مادر گرامی ایشان نجمه مادر بزرگوار امام رضا (ع) می‌‎باشد.<br><br>در ایران ولادت با سعادت <strong>حضرت فاطمه معصومه</strong> (س) را روز دختران می‌نامند<br><br><div align="center"><img title="پروفایل جدید روز دختر / پروفایل تلگرام قشنگ و زیبا برای تولد حضرت معصومه / عکس نوشته جدید و خوشگل برای تبریک روز دختر" src="http://static-a.netshahr.com/www.netshahr.com/images/2017-07/223193_v6ul5zid.gif" alt="پروفایل جدید روز دختر / پروفایل تلگرام قشنگ و زیبا برای تولد حضرت معصومه / عکس نوشته جدید و خوشگل برای تبریک روز دختر"><br></div> text/html 2017-06-01T10:50:31+01:00 hejabafavf.mihanblog.com برمحمد وال محمدصلوات.الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد. الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد دعای مختصر هر روز ماه رمضان http://hejabafavf.mihanblog.com/post/14 <article class="js_AboutText AboutText bold"> از ابن عباس روایت كرده اند: كه حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله براى روزه هر روز ماه مبارك رمضان فضیلت بسیار بیان فرمود و برای هر روز دعاى مخصوصى با فضیلت و ثواب بسیار براى آن ذكر كرد كه ما به بیان اصل دعا اكتفا میكنیم: روز اول: </article> اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِیَامِی فِیهِ صِیَامَ الصَّائِمِینَ وَ قِیَامِی فِیهِ قِیَامَ الْقَائِمِینَ وَ نَبِّهْنِی فِیهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِینَ وَ هَبْ لِی جُرْمِی فِیهِ یَا إِلَهَ الْعَالَمِینَ وَ اعْفُ عَنِّی یَا عَافِیاً عَنِ الْمُجْرِمِینَ خدایا روزه ام را در این ماه روزه روزه داران قرار ده، و شب زنده داری ام را شب زنده دارى شب زنده داران، و بیدارم كن در آن از خواب بی خبران، و ببخش گناهم را در آن اى معبود جهانیان، و از من درگذر، اى درگذرنده از گنهكاران. text/html 2017-06-01T10:48:23+01:00 hejabafavf.mihanblog.com برمحمد وال محمدصلوات.الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد. الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد ۸ پیشنهاد طلایی برای ترک عادات بد در ماه رمضان http://hejabafavf.mihanblog.com/post/13 <p align="center"><img class="irc_mi" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/1/6256417_807.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای رمضان" width="366" height="249"></p><p>لیستی از جملات و‌ موضوعات داشته باشید و به مدت یک ماه همه حواستان را معطوف به ترک غیبت کنید. اوایل در موقعیت‌های سخت و دشوار قرار خواهید گرفت.</p> <p>به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، با شروع ماه مبارک رمضان، در کنار صحبت از فواید روزه‌داری برای جسم&nbsp; و روح‌، به پرورش فضایل اخلاقی، کسب عادات مثبت و ترک عادات و رفتارهای منفی تاکید زیادی می‌شود. اینکه سعی کنیم در کنار پاکسازی جسم، روحمان را نیز غبار روبی کنیم و از این ماه مبارک بیشترین استفاده را ببریم و انسان بهتری باشیم. اینکه سعی کنیم صبورتر و شکرگزارتر باشیم، غیبت نکنیم، قضاوت نکنیم، مهربان‌تر باشیم، خشم خود را فرو ببریم و ده‌ها فضیلت اخلاقی دیگر که هر انسانی دوست دارد آنها را در خود تقویت کند. اما وقتی نوبت به عمل می‌رسد، ما می‎مانیم و مجموعه‌ای از شعارهای زیبای اخلاقی. چطور یک فضیلت اخلاقی را به طور عملی در خود بپرورانیم یا عادت ناشایستی را ترک کنیم؟ در این یادداشت سعی کرده‌ایم راهکارهای عملی و ساده‌ای برای ایجاد یک تغییر مثبت در خودمان ارائه دهیم. راهکارهایی که هر زمان قابل انجام هستند، اما ماه رمضان می‌تواند بهترین زمان برای شروعش باشد.</p> text/html 2017-04-05T16:09:25+01:00 hejabafavf.mihanblog.com برمحمد وال محمدصلوات.الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد. الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد عمر من هم پاییزی دارد http://hejabafavf.mihanblog.com/post/12 <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#FF6600">&nbsp;عمر من هم پاییزی دارد<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> …</span><span dir="LTR"></span></font> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000">وقتی همــ ه ی رنگ هایم را از دست می دهم<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> …</span><span dir="LTR"></span></font></p><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#006600">حال که به اختیار طبیعت پاییزی در راه است چرا بهار روحم را نابود کنم<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> …</span><span dir="LTR"></span></font></p><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC9933">حجاب من دست درازی به روحم را محدود می کند<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>…</span><span dir="LTR"></span></font></p><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#663366">و بهاری ابدی برایم بـ ه ارمغان می آورد<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><font color="#663366"><span dir="LTR"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font></span><b><span dir="LTR">…</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><br></p><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8113360976/si16Wwk_500.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2017-03-06T15:43:38+01:00 hejabafavf.mihanblog.com برمحمد وال محمدصلوات.الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد. الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد بیانات در دیدار مردم قم در سالروز قیام نوزدهم دی‌ماه‌ http://hejabafavf.mihanblog.com/post/11 <h3><br></h3><p><a href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=2020"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/2020/smpl.jpg" style="margin: 3px 5px 5px 0px; border: 1px solid rgb(102, 102, 102);" alt="" width="220" height="165" align="left"></a></p> بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌<br> <br> خیلی خوش‌آمدید برادران و خواهران عزیز! در این روز سرد و برفی و از راه دور، روز تاریخی نوزدهم دیماه را با این اقدام خودتان و حضور خودتان، بار دیگر تجلیل و تعظیم کردید. شایسته هم، همین است.<br> <br> این لحظه‌های حوادث بزرگ تاریخی، در واقع عوامل پیشرفت تاریخ ملتها هستند. عاشورا یک نیمه‌روز بیشتر نبود؛ تاریخ را تکان داد و متحول کرد. یک حادثه، گاهی به قدری عمیق و حکیمانه و بجا در طول زندگی یک ملت اتفاق میافتد که تأثیرات آن برای سالهای متمادی، گاهی برای قرنهای متوالی باقی میماند. یقیناً روز نوزدهم دی برای ملت ایران از جمله‌ی این حوادث بود. ظرفیت حضور مردم و خشم مقدس و انقلابی مردم در طول سالهای متمادی با ظلم دستگاه طاغوت و اعمال نفوذ بیگانگان لبالب شده بود؛ یک حرکت هوشمندانه و بجا لازم بود. یک حرکت هوشمندانه و بجا لازم بود. این حرکت را شما مردم قم در روز نوزدهم دیماه انجام دادید و این گردونه به حرکت در آمد. آنچه که نظام طاغوت بر سر این کشور و این ملت آورد، در طول سالهای متمادی حاکمیت سیاه و ننگین خود، حقیقتاً یکی از فصول تلخ تاریخ ماست.<br> <br> یکی از همین فعالیتهای فاجعه‌آمیز، قضایای هفدهم دی بود که در زمان رضاشاه اتفاق افتاد. طبق نقشه‌ی دشمنان اسلام و ایران، به کمک روشنفکران آن روزِ متصل به دربار پهلوی، تصمیم گرفتند که زن ایرانی را از دائره‌ی عفاف و <span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight">حجاب</span></span></span></span></span></span> خود بیرون کنند و این نیروی عظیم ایمانی را که به برکت عفاف، زن همواره در جوامع مسلمان وجود داشته است، نابود کنند و بر باد بدهند.<br> <br> یکی از جنایات بزرگ رژیم طاغوت، همین مسئله‌ی هفده دی هست. کشف <span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight">حجاب</span></span></span></span></span></span>، از بین بردن آن حائل و فاصله‌ای که در اسلام میان دو جنس قرار داده شده است - که این برای سلامت زن و سلامت مرد است؛ برای سلامت جامعه است - تا همان بلائی که بر سر زن در جوامع غربی آمد، بر سر زن مسلمان ایرانی بیاورند. این اقدام را با چماق، رضاخان در داخل کشور انجام داد.<br> <br> زن غربی با ورود در منجلاب فساد، دستاوردش نابودی خانواده بود. اینجور نبود که زن با برداشتن <span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight">حجاب</span></span></span></span></span></span> در میدان علم یا در میدان سیاست یا در میدان فعالیتهای اجتماعی پیشرفت کند؛ همه‌ی اینها با حفظ <span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight">حجاب</span></span></span></span></span></span> و عفت ممکن بود و ما در نظام اسلامی این را تجربه کردیم. برداشتن <span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight">حجاب</span></span></span></span></span></span>، مقدمه‌ای برای برداشتن عفت بود؛ برای برداشتن حیا در جامعه‌ی اسلامی بود؛ برای سرگرم کردن مردم به عامل بسیار قوی و نیرومند جنسی بود؛ برای اینکه از همه‌ی کارهای دیگر بمانند؛ و یک مدتی هم موفق شدند، اما ایمان عمیق ملت ایران نگذاشت. زنهای مسلمان ما با وجود سختگیریها در طول زمان، در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند؛ بعد از رفتن رضاخان به نحوی، در زمان خود او به نحوی، در طول دوران بقیه‌ی طاغوت هم به نحوی. لذا در همان دیماه ۱۳۵۶، روز هفدهم دیماه در مشهد، یک اجتماع عظیمی، تظاهراتی از زنان مسلمان با شعار «حفظ <span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight">حجاب</span></span></span></span></span></span>» راه افتاد. ما آنوقت در تبعید بودیم؛ خبر آن را شنیدیم که زنان مؤمن و مسلمان و شجاع یک چنین حرکتی را به راه انداختند. این، گوشه‌ای از فجایع رژیم طاغوت بود؛ نابود کردن آرمانهای دینی، ارزشهای اخلاقی، پیشرفتهای اقتصادی، عزت بین‌المللی و خلاصه بر باد دادن سرمایه‌های یک ملت جزو کارهائی بود که آن رژیم طاغوت و سیاهکار انجام داد.<br> <br> ملت ایران بموقع بیدار شدند و پاسخ گفتند به ندای رهبر عظیم‌الشأن خودشان و وارد میدان شدند. نوزده دی یک چنین مقطع تاریخىِ حساسی است؛ اینها را باید زنده نگه داشت. تلاش شده است و میشود برای اینکه احساسات مردم و این مقاطع حساس از یادها برود.<br> <br> مردم قم نشان دادند که وفادارند و پایبندند. در طول این زمانها، کسانی هم پیدا شدند که به تعبیر قرآن، «فمن نکث فإنّما ینکث علی نفسه»؛ این بیعت را با انقلاب و با اسلام و با امام شکستند، اما این شکستن بیعت به زیان خودشان بود: «نکث علی نفسه». بعضیها وفاداری نشان دادند؛ «و من أوفی بما عاهد علیه اللَّه فسیؤتیه اجراً عظیما»؛ پایبندی نشان دادند؛ وفاداری نشان دادند، که این اکثریت عظیم ملت ما بودند؛ ایستادند پای حرفشان و خدای متعال اجر عظیم را به آنها داد؛ پیروزی در جنگ را داد؛ پیروزی در همه‌ی میدانها در مقابل ابرقدرتها را داد؛ رشد ملی و پیشرفت گوناگون در عرصه‌های مختلف را به این ملت داد.<br><br><div align="center"><img style="WIDTH: 395px; HEIGHT: 68px" src="http://s3.picofile.com/file/7404945692/20.gif" data-mce-src="http://s3.picofile.com/file/7404945692/20.gif" width="349" height="67"></div> text/html 2017-03-06T15:39:20+01:00 hejabafavf.mihanblog.com برمحمد وال محمدصلوات.الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد. الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد مفهوم ، فلسفه و فواید حجاب http://hejabafavf.mihanblog.com/post/10 <span id="ctl0_Main_content"><div class="titlembank">مفهوم ، فلسفه و فواید حجاب<br></div> <br> <div class="writermbank">حسین مهدی‌زاده</div> <p>خبرگزاری فارس: حجاب، به معنای پوشش اسلامی بانوان، دارای دو بُعد ایجابی و سلبی است. بُعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در كنار یكدیگر باشد تا حجاب اسلامی محقق شود؛ گاهی ممكن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمی‎توان گفت كه حجاب اسلامی محقق شده است. </p> <div class="t1mbank">مفهوم و ابعاد حجاب </div> <p>مفهوم حجاب چیست و از نظر قرآن و حدیث، حجاب و پوشش اسلامی دارای چه ابعاد و اقسامی است؟ <br> حجاب در لغت به معنای مانع، پرده و پوشش آمده است[1]. استعمال این كلمه، بیش‎تر به معنی پرده است[2]. این كلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‎دهد كه پرده، وسیله‎ی پوشش است، ولی هر پوششی حجاب نیست؛ بلكه آن پوششی حجاب نامیده می‎شود كه از طریق پشت پرده واقع شدن صورت ‎گیرد[3]. <br> در این نوشتار مراد ما از حجاب، پوشش اسلامی است، و مراد از پوشش اسلامی زن، به عنوان یكی از احكام وجوبی اسلام، این است كه زن، هنگام معاشرت با مردان، بدن خود را بپوشاند و به جلوه‎گری و خودنمایی نپردازد. <br> بنابراین، حجاب، به معنای پوشش اسلامی بانوان، دارای دو بُعد ایجابی و سلبی است. بُعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در كنار یكدیگر باشد تا حجاب اسلامی محقق شود؛ گاهی ممكن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمی‎توان گفت كه حجاب اسلامی محقق شده است. <br> گاهی مشاهده می‎كنیم كه بسیاری از زنان محجبه در پوشش خود از رنگ‎های شاد و زیبا و تحریك برانگیز استفاده می‎كنند كه به اندامشان زیبایی خاصی می‎بخشد و در عین پوشیده بودن بدن زن، زیبایی‎اش آشكار است، گویی كه اصلاً لباس نپوشیده است[4]؛ و این دور از روح حجاب است. <br> اگر به معنای عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بنامیم، حجاب می‎تواند اقسام و انواع متفاوتی داشته باشد. یك نوع آن حجاب ذهنی، فكری و روحی است؛ مثلاً اعتقاد به معارف اسلامی، مانند توحید و نبوت، از مصادیق حجاب ذهنی، فكری و روحی صحیح است كه می‎تواند از لغزش‎ها و گناه‎های روحی و فكری، مثل كفر و شرك جلوگیری نماید. <br> علاوه بر این، در قرآن از انواع دیگر حجاب كه در رفتار خارجی انسان تجلی می‎كند، نام برده شده است؛ <br> مثل حجاب و پوشش در نگاه كه مردان و زنان در مواجهه با نامحرم به آن توصیه شده ‎اند: <br> قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ[5]؛ ای رسول ما به مردان مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند. <br> قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ[6]؛ ای رسول به زنان مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند. <br> نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب گفتاری زنان در مقابل نامحرم است: <br> فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ[7]؛ پس زنهار نازك و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن كه دلش بیمار (هوا و هوس) است به طمع افتد. <br> نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب رفتاری زنان در مقابل نامحرم است. به زنان دستور داده شده است به گونه‎ای راه نروند كه با نشان دادن زینت‎های خود باعث جلب توجه نامحرم شوند: <br> وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ[8]؛ و آن طور پای به زمین نزنند كه خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود. <br> از مجموع مباحث طرح شده به روشنی استفاده می‎شود كه مراد از حجاب اسلامی، پوشش و حریم قایل شدن در معاشرت زنان با مردان نامحرم در انحای مختلف رفتار، مثل نحوه‌ی پوشش، نگاه، ‌حرف زدن و راه ‎رفتن است. <br></p></span><div align="center"><span id="ctl0_Main_content"><p><img style="WIDTH: 395px; HEIGHT: 68px" src="http://s3.picofile.com/file/7404945692/20.gif" data-mce-src="http://s3.picofile.com/file/7404945692/20.gif" width="349" height="67"></p></span></div> text/html 2015-05-23T05:04:41+01:00 hejabafavf.mihanblog.com برمحمد وال محمدصلوات.الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد. الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد راه و رسم زندگی پیامبر اکرم (ص) از دیدگاه امیرالمومنین حضرت علی (ع) http://hejabafavf.mihanblog.com/post/9 <p>پس به پیامبر پاکیزه و پاکت اقتدا کن، که راه و رسم او الگویی است برای الگوطلبان، و مایه فخر و بزرگی است برای کسی که خواهان بزرگواری باشد، و محبوب ترین بنده نزد خدا کسی است که از پیامبرش پیروی کند، و گام بر جایگاه قدم او نهد. پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلم از دنیا چندان نخورد که دهان را پر کند، و به دنیا با گوشه چشم نگریست، دو پهلویش از تمام مردم فرو رفته تر، و شکمش از همه خالی تر بود، دنیا را به او نشان دادند اما نپذیرفت، و چون دانست خدا چیزی را دشمن می دارد آن را دشمن داشت، و چیزی را که خدا خوار شمرده، آن را خوار انگاشت، و چیزی را که خدا کوچک شمرده کوچک و ناچیز می دانست. اگر در ما نباشد جز آن که آنچه را خدا و پیامبرش دشمن می دارند، دوست بداریم، یا آنچه را خدا و پیامبرش کوچک شمارند، بزرگ بداریم، برای نشان دادن دشمنی ما با خدا، و سر پیچی از فرمان های او کافی بود </p><p>... پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلم با دل از دنیا روی گرداند، و یادش را از جان خود ریشه کن کرد، و همواره دوست داشت تا جاذبه های دنیا از دیدگانش پنهان ماند، و از آن لباس زیبایی تهیه نکند و آن را قرارگاه دائمی خود نداند، و امید ماندن در دنیا نداشته باشد، پس یاد دنیا را از جان خویش بیرون کرد، و دل از دنیا بر کند، و چشم از دنیا پوشاند، و چنین است کسی که چیزی را دشمن دارد، خوش ندارد به آن بنگرد، یا نام آن نزد او بر زبان آورده شود. در زندگانی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم برای تو نشانه هایی است که تو را به زشتی ها و عیب های دنیا راهنمایی کند، زیرا پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلم با نزدیکان خود گرسنه به سر می برد، و با آن که مقام و منزلت بزرگی داشت، زینت های دنیا از دیده او دور ماند. پس تفکرکننده ای باید با عقل خویش به درستی اندیشه کند که: آیا خدا محمد صلی اللّه علیه وآله وسلم را به داشتن این صفت ها اکرام فرمود یا او را خوار کرد؟ اگر بگوید: خوار کرد، دروغ گفته و بهتانی بزرگ زده است، و اگر بگوید: او را اکرام کرد، پس بداند، خدا کسی را خوار شمرد که دنیا را برای او گستراند و از نزدیک ترین مردم به خودش دور نگهداشت. پس پیروی کننده باید از پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلم پیروی کند، و به دنبال او راه رود، و قدم بر جای قدم او بگذارد، وگرنه از هلاکت ایمن نمی باشد، که همانا خداوند، محمد صلی اللّه علیه وآله وسلم را نشانه قیامت، و مژده دهنده بهشت، و ترساننده از کیفر جهنم قرار داد، او با شکمی گرسنه از دنیا رفت و با سلامت جسم و جان وارد آخرت شد، و کاخ های مجلل نساخت سنگی بر سنگی نگذاشت تا جهان را ترک گفت، و دعوت پروردگارش را پذیرفت. وه چه بزرگ است منتی که خدا با بعثت پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلم بر ما نهاده، و چنین نعمت بزرگی به ما عطا فرموده، رهبر پیشتازی که باید او را پیروی کنیم و پیشوایی که باید راه او را تداوم بخشیم. نهج البلاغه/ خطبه 160</p> text/html 2015-05-23T04:56:10+01:00 hejabafavf.mihanblog.com برمحمد وال محمدصلوات.الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد. الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد حیـــــــــــــرونتـــم خــــدا! http://hejabafavf.mihanblog.com/post/8 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.uplooder.net/img/image/56/3f85b6ab6c61580307b5623925e7581d/%D8%AE.jpg" alt="" height="382" width="232"><br><br>یه آیــــــــه هس تو قـرآن که بـــــــدجـــــــــور حیــــــــــرونــــــــم کــــــــرده!!!<br> <br> <strong><span style="color: #ea7ac9;">"افــسوس که هرکس را فرستادم تا به تو بگویم دوستت دارم و راهی پیش </span></strong><br><strong><span style="color: #ea7ac9;"> پایت بگذارم او را به مسخره گرفتی ( یس/30 ) "</span></strong><br></div> text/html 2015-05-23T04:51:38+01:00 hejabafavf.mihanblog.com برمحمد وال محمدصلوات.الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد. الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد توصیه های امام صادق(ع) در راه و رسم زندگی و بندگی http://hejabafavf.mihanblog.com/post/7 <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333399;"><span style="color: #ff0000;">*** پیشانی: </span>در این نوشته، نشانه هایی است برای همه آنها که مثل ما، کاسه ی "چه کنم چه کنم؟ " در دست گرفته اند و امید آن دارند که "زندگی" و "بندگی" شان یک کاسه شود!</span></p> <div style="text-align: justify;"> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی در کتاب <span style="color: #ff6600;">روح مجرد</span> می فرمایند:&nbsp;&nbsp;آیت اله <span style="color: #ff6600;">قاضی</span> برای مبارزه و مدیریت خواهش های نفسانی به شاگردان و راهیان سیر و سلوک الی الله&nbsp;امر می کردند که روایت <span style="color: #ff6600;">عنوان بصری</span> را بنویسند و به آن عمل کنند. همچنین می فرمودند: باید آن را در جیب خود داشته باشند و هفته ای یکی، دو بار آن را مطالعه کنند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">روایت‌ "عنوان‌ بصری"‌ و &nbsp;ترجمة‌ آن‌ به شرح ذیل است: (بخش مقدماتی حدیث گزیده و بازنویسی شده است.)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong><span style="color: #333399;">در شوق دیدار دوست:&nbsp;</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">"عنوان بصری" پیرمرد نود و چهار ساله ای&nbsp; است که گرچه از شاگردان درس مالک ابن انس-از شاگردان ممتاز امام صادق (علیه السلام) است اما شوق دیدار و علم آموزی از امام صادق(علیه السلام) را در سر دارد و دوست دارد امام خود، مستقیما به او تدریس کنند. عنوان با این امید به سراغ امام می رود، اما امام به دو دلیل او را نمی پذیرد و می فرماید:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">إنِّی‌ رَجُلٌ مَطْلُوبٌ وَ مَعَ ذَلِكَ لِی‌ أَوْرَادٌ فِی‌ كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ ءَانَآءِ اللَیْلِ وَ النَّهَارِ،<br>فَلاَ تَشْغَلْنِی‌ عَنْ وِرْدِی‌! <br>وَ خُذْ عَنْ مَالِكٍ وَ اخْتَلِفْ إلَیْهِ كَمَا كُنْتَ تَخْتَلِفُ إلَیْهِ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333399;">من‌ فردی هستم که دستگاه‌ حكومتی‌ زیر نظرم دارد، همچنین در هر ساعت‌ از ‌شبانه‌ روز، دعاها و اذكاری‌ دارم‌ كه‌ به آنها مشغولم‌. مرا از اوراد و اذکارم باز مدار! و علمت را، از مالك‌ بگیر و در نزد او رفت‌ و آمد داشته‌ باش‌، همان گونه که‌ پیش از این نیز چنین می کردی و&nbsp; با او رفت‌ و آمد داشتی.</span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">عنوان بصری از این جریان غمگین می شود، از نزد حضرت می رود و باخود می گوید: اگر حضرت‌ در من‌ حتی اندک خیری می دید، هرگز مرا از رفت‌ و آمد نزد خویش‌، و تحصیل‌ علم‌ از محضرش‌ منع‌ نمی‌كرد!&nbsp;</span></div> <span style="color: #0000ff;">آنگاه داخل‌ مسجد رسول‌ الله‌ (صلّی‌ الله‌ علیه‌ و اله‌) می شود، بر آن حضرت‌ سلام‌ می کند‌. <br> <div style="text-align: justify;">فردای‌ آن‌ روز به‌ سوی‌ روضه النبی برمی گردد ، دو ركعت‌ نماز به جا آورده‌ و اینچنین دعا می کند:&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">ای‌ خدا! ای‌ خدا! من‌ از تو میخواهم‌ تا <span style="color: #ff6600;">قلب‌ جعفر</span> را به‌ من‌ متمایل‌ گردانی، و از علمش‌ قدری روزی‌ من‌ نمایی‌ تا بتوانم‌ با آن به‌ سوی‌ راه‌ مستقیم‌ و استوارت‌ رهنمون شوم!»</div> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">عنوان می گوید: «و با حال‌ اندوه‌ و غصّه‌ به‌ خانه‌ باز گشتم‌؛ و چون دلم‌ از محبّت‌ جعفر پر شده بود، دیگر نزد مالك‌ بن‌ أنس‌ نرفتم‌. <br>از فردا جز برای نماز جماعت از خانه خارج نشدم تا اینکه صبرم تمام شد! </span><span style="color: #0000ff;">در آن حال كه‌ دلم گرفته‌ بود و حوصله‌ام‌ به‌ پایان‌ رسیده‌ بود، نعلین پوشیدم‌ و جبّه بر دوش‌ افكندم‌ و دیگر بار قصد دیدار جعفر كردم‌؛ و این‌ هنگامی‌ بود كه‌ نماز عصر را به جا آورده‌ بودم‌. <span style="color: #800000;">(از اینجا به بعد متن عربی حدیث را به تمامی می آوریم.):</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">فَلَمَّا حَضَرْتُ بَابَ دَارِهِ اسْتَأْذَنْتُ عَلَیْهِ، فَخَرَجَ خَادِمٌ لَهُ فَقَالَ: مَاحَاجَتُكَ؟!&nbsp;فَقُلْتُ: السَّلاَمُ عَلَی‌ الشَّرِیفِ.فَقَالَ: هُوَ قَآئِمٌ فِی‌ مُصَلاَّهُ. فَجَلَسْتُ بِحِذَآءِ بَابِهِ. فَمَا لَبِثْتُ إلاَّ یَسِیرًا إذْ خَرَجَ خَادِمٌ فَقَالَ: ادْخُلْ عَلَی‌ بَرَكَةِ اللَهِ. فَدَخَلْتُ وَ سَلَّمْتُ عَلَیْهِ. فَرَدَّ السَّلاَمَ وَ قَالَ: اجْلِسْ! غَفَرَ اللَهُ لَكَ!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333399;">پس‌ چون‌ به‌ درِب خانة‌ حضرت‌ رسیدم‌، برای‌ زیارت‌ و دیدار وی اجازه&nbsp;ورود خواستم‌. در این حال‌ خادمی‌ بیرون‌ آمد و گفت‌: چه‌ می خواهی؟!&nbsp;گفتم‌:می خواهم با این مرد شریف سلام و علیکی کنم!&nbsp;خادم‌ گفت‌:او در سجّاده ی خویش‌ به‌ نماز ایستاده‌ است‌. پس رو به درِب منزل‌ حضرت‌ نشستم‌. قدری نگذشت که خادم باز آمد و گفت‌: به بركت‌ خداوند، وارد شو! من‌ داخل‌ شدم‌ و به حضرت‌ سلام کردم. حضرت‌ سلام‌ مرا پاسخ‌ گفتند و فرمودند: بنشین‌! غفران الهی بر تو باد!&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">فَجَلَسْتُ، فَأَطْرَقَ مَلِیًّا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَ قَالَ: أَبُو مَنْ؟!قُلْتُ: أَبُو عَبْدِاللَهِ!قَالَ: ثَبَّتَ اللَهُ كُنْیَتَكَ وَ وَفَّقَكَ یَا أَبَا عَبْدِاللَهِ! مَا مَسْأَلَتُكَ؟!فَقُلْتُ فِی‌ نَفْسِی‌: لَوْ لَمْ یَكُنْ لِی‌ مِنْ زِیَارَتِهِ وَ التَّسْلِیمِ غَیْرُ هَذَا الدُّعَآءِ لَكَانَ كَثِیرًا.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333399;">پس‌ من‌ نشستم‌، و حضرت‌ قدری‌ به‌ حال‌ تفكّر سر به‌ زیر انداختند و سپس‌ سر مبارک را بلند نموده و گفتند: كنیه‌ات‌ چیست‌؟! گفتم‌: أبوعبدالله‌! (پدر بنده خدا)<br>حضرت‌ فرمودند: خداوند كنیه‌ات‌ را ثابت‌ گرداند و تو را موفّق‌ بدارد.<br>ای‌ أبوعبدالله‌! چه می خواهی؟</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333399;">در این‌ لحظه‌ با خود گفتم‌: اگر برای‌ من‌ از این‌ دیدار و سلامی‌ كه‌ بر&nbsp;حضرت‌ كردم‌ غیر از همین‌ دعای‌ حضرت‌ هیچ‌ چیزی‌ نباشد،&nbsp; قطعا که همین بسیار است‌.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ: مَا مَسْأَلَتُكَ؟!&nbsp;</span><span style="color: #800000;">فَقُلْتُ: سَأَلْتُ اللَهَ أَنْ یَعْطِفَ قَلْبَكَ عَلَیَّ، وَ یَرْزُقَنِی‌ مِنْ عِلْمِكَ. وَ أَرْجُو أَنَّ اللَهَ تَعَالَی‌ أَجَابَنِی‌ فِی‌ الشَّرِیفِ مَا سَأَلْتُهُ.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong><span style="color: #333399;">می خواهم به من علم آموزی...&nbsp;</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333399;">سپس‌ حضرت‌ سر خود را بلند نمود و فرمود: چه‌ میخواهی‌؟!عرض‌ كردم‌:از خداوند خواستم تا دلتان بر من‌ منعطف‌ گرداند، و از علمتان به‌ من‌ روزی‌ دهد و به او امید دارم‌ آنچه‌ را كه‌ دربارة‌ وجود شریف‌ شما خواسته ام&nbsp; به‌ من‌ عنایت‌ می فرماید.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">فَقَالَ: یَا أَبَا عَبْدِاللَهِ! لَیْسَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ؛ إنَّمَا هُوَ نُورٌ یَقَعُ فِی‌ قَلْبِ مَنْ یُرِیدُ اللَهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی‌ أَنْ یَهْدِیَهُ. فَإنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلاً فِی‌ نَفْسِكَ حَقِیقَةَ الْعُبُودِیَّةِ، وَ اطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ، وَ اسْتَفْهِمِ اللَهَ یُفْهِمْكَ!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333399;">حضرت‌ فرمود: ای‌ أبا عبدالله‌! علم‌ به‌ آموختن‌ نیست‌. <br>علم‌ نوری‌ است‌ كه‌ خداوند منزّه و بلند مرتبه در دل‌ كسی‌ كه‌ &nbsp;ارادة‌ هدایت‌ او را نموده‌ است‌ قرار می دهد. پس‌ اگر علم‌ میخواهی‌، ابتدا باید نزد خویشتن حقیقت‌ بندگی و طاعت را بطلبی‌ و با عمل‌ به‌ علم‌، طالب‌ علم‌ باشی‌؛ و از خداوند بپرسی‌ تا تو را جواب‌ دهد و به تو بفهماند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">قُلْتُ: یَا شَرِیفُ! فَقَالَ: قُلْ: یَا أَبَا عَبْدِاللَهِ!&nbsp;قُلْتُ: یَا أَبَا عَبْدِاللَهِ! مَا حَقِیقَةُ الْعُبُودِیَّةِ؟!&nbsp;قَالَ: ثَلاَثَةُ أَشْیَآءَ: أَنْ لاَ یَرَی‌ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِیمَا خَوَّلَهُ اللَهُ مِلْكًا، لاِنَّ الْعَبِیدَ لاَ یَكُونُ لَهُمْ مِلْكٌ، یَرَوْنَ الْمَالَ مَالَ اللَهِ، یَضَعُونَهُ حَیْثُ أَمَرَهُمُ اللَهُ بِهِ؛ وَ لاَ یُدَبِّرَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ تَدْبِیرًا؛ وَ جُمْلَةُ اشْتِغَالِهِ فِیمَا أَمَرَهُ تَعَالَی‌ بِهِ وَ نَهَاهُ عَنْهُ.&nbsp;فَإذَا لَمْ یَرَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِیمَا خَوَّلَهُ اللَهُ تَعَالَی‌ مِلْكًا هَانَ عَلَیْهِ الاْءنْفَاقُ فِیمَا أَمَرَهُ اللَهُ تَعَالَی‌ أَنْ یُنْفِقَ فِیهِ؛ وَ إذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ تَدْبِیرَ نَفْسِهِ عَلَی‌ مُدَبِّرِهِ هَانَ عَلَیْهِ مَصَآئِبُ الدُّنْیَا؛ وَ إذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِمَا أَمَرَهُ اللَهُ تَعَالَی‌ وَ نَهَاهُ، لاَیَتَفَرَّغُ مِنْهُمَا إلَی‌ الْمِرَآءِ وَ الْمُبَاهَاةِ مَعَ النَّاسِ.&nbsp;فَإذَا أَكْرَمَ اللَهُ الْعَبْدَ بِهَذِهِ الثَّلاَثَةِ هَانَ عَلَیْهِ الدُّنْیَا، وَ إبْلِیسُ، وَ الْخَلْقُ. وَ لاَ یَطْلُبُ الدُّنْیَا تَكَاثُرًا وَ تَفَاخُرًا، وَ لاَ یَطْلُبُ مَا عِنْدَ النَّاسِ عِزًّا وَ عُلُوًّا، وَ لاَ یَدَعُ أَیَّامَهُ بَاطِلاً.فَهَذَا أَوَّلُ دَرَجَةِ التُّقَی‌. قَالَ اللَهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی‌:</span>&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">تِلْكَ الدَّارُ ا لاْ خِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لاَ یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی‌ الاْرْضِ وَ لاَ فَسَادًا وَ الْعَـقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ.</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><font size="5"><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">به ادامه مطالب توجه فرمایید</span></font><br></span></p><br> text/html 2014-12-20T06:32:04+01:00 hejabafavf.mihanblog.com برمحمد وال محمدصلوات.الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد. الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد پاسخ به سؤالات شرعی مخاطبان درباره احکام امر به معروف و نهی از منکر http://hejabafavf.mihanblog.com/post/4 <span style="font-size:11px;"><strong>معنای امر به معروف و نهی از منکر چیست؟<strong><span dir="RTL"> شرایط و مراحل آن کدام است؟ و چه روش‌هایی دارد؟</span></strong></strong></span><br> <div style="text-align: justify;"> معروف یعنی شناخته‌شده و منکر یعنی ناشناس؛ آنچه را که دین به رسمیت می‌شناسد و قبول دارد، اینها معروف است؛ آنچه را که دین به رسمیت نمی‌شناسد و انکار می‌کند و نهی می‌کند، اینها منکر است؛ یا به تعبیر خیلی ساده‌تر، همه‌ی خوبی‌ها در حوزه‌ی دین، اینها معروف است و تمام زشتی‌ها و بدی‌ها منکر است؛ و در اصطلاح فقهی به مجموعه‌ی واجبات و مستحبات، معروف گفته می‌شود و محرمات و مکروهات، منکر است. گرچه در مرحله‌ی اول، امر به واجبات و نهی از محرمات و معاصی و گناهان مطرح است؛ اما امر به مستحبات و نهی از اعمال مکروه، آن هم مستحب و خوب است.<br> <br> اما امر به معروف و نهی از منکر شرایط و مراحلی دارد؛<br> <span style="font-size:10px;"><strong>شرط اول</strong></span> این‌ است که باید معروف‌ها و منکرها را بشناسد؛ نیاز نیست این شناخت به تفصیل و با جزئیات باشد؛ بلکه باید قبل از آنکه کسی را امر به معروف و نهی از منکر کنیم، اجمالاً بدانیم کاری که این شخص ترک کرده است، واجب و معروف بوده که بر ما واجب و لازم می‌شود تا او را امر کنیم به انجام آن؛ یا اینکه باید بدانیم کاری را شخص قصد دارد انجام دهد حرام است تا بتوانیم او را نهی کنیم. بنابراین باید هم معروف‌ها و هم منکرها را بشناسیم تا زمانی که نهی می‌کنیم دچار اشتباه نشویم. گاهی وقت‌ها انسان خیال می‌کند کاری که شخصی انجام می‌دهد حرام است، درصورتی‌که حرام نیست. بنابراین مرحله‌ی اول، آگاهی اجمالی خود شخص به معروف‌ها و منکرها است. یعنی از نظر دینی باید بداند که چه کارهایی معروف و چه کارهایی منکر است.<br> &nbsp;<br> <span style="font-size:10px;"><strong>شرط دوم</strong></span> این است که احتمال تأثیر در طرف مقابل وجود داشته باشد؛ امر به معروف و نهی از منکر برای این است که به معروف عمل شود و معروف اقامه شود، منکر برچیده شده و ترک شود. بنابراین ما وقتی امر به معروف می‌کنیم باید احتمال بدهیم که این کار تأثیر دارد، از نظر احکام دینی فرد آمر یا ناهی یا باید بداند که امر و نهی‌اش مؤثر است یا لااقل احتمال بدهد که تأثیر می‌گذارد. اما اگر می‌دانیم که امر و نهی ما اثر ندارد یا نمی‌دانیم اثر دارد یا نه، واجب نیست که امر به معروف و نهی از منکر کنیم.<br> &nbsp;<br> <span style="font-size:10px;"><strong>شرط سوم</strong></span> این است که امر و نهی مفسده‌ای نداشته باشد؛ مفسده به این معنا که ضرر جانی، مالی و آبرویی نداشته باشد؛ اگرچه فرموده‌اند که منظور از ضرر مالی در اینجا، ضرر جزئی نیست، بلکه ضرر معتنابه است.<br> &nbsp;<br> <span style="font-size:10px;"><strong>شرط چهارم</strong></span> اینکه شخص گناهکار بر استمرار گناه، اصرار و سماجت داشته باشد.<br> &nbsp;<br> اما مراحل امر به معروف و نهی از منکر:<br> <span style="font-size:10px;"><strong>مرحله‌ی نخست، مرحله‌ی قلبی است</strong></span>؛ یعنی شخص وقتی ببیند افراد دیگر به معروفی عمل می‌کنند یا اینکه منکری را ترک کرده‌اند خوشحال شود. همچنین اینکه از ترک شدن معروف یا ارتکاب منکر توسط دیگران ناراحت شود؛ این مرحله‌ی قلبی امر به معروف و نهی از منکر است.<br> &nbsp;<br> <span style="font-size:10px;"><strong>مرحله بعد، امر به معروف و نهی از منکر عملی است</strong></span>. بخش اول مرحله‌ی عملی، ترک مراوده با گناهکار است. گناهکار یعنی کسی که معروف را ترک می‌کند یا منکر را مرتکب می‌شود. ترک مراوده یعنی با او رفت‌وآمد نداشته باشد، به او احترام نکند. بخش دوم مرحله‌ی عملی تذکر لسانی است؛ یعنی با زبان به او بگوید و امر و نهی کند. بخش سوم مرحله‌ی عملی هم توسل به زور و قدرت است؛ یعنی اجبار طرف به انجام واجب و ترک حرام که این مرحله وظیفه‌ی عمومی نیست. (وظیفه‌ی نیروهای امنیتی است.)<br> <br> اما درباره‌ی روش‌های امر به معروف و نهی از منکر؛<br> روش‌های امر به معروف و نهی از منکر برمی‌گردد به همان مراحلی که گفتیم. <span style="font-size:10px;"><strong>روش اول عبارت است از ترک مراوده</strong></span> <span style="font-size:10px;"><strong>با گناهکار</strong></span>. ترک مراوده یعنی که انسان در رفتارش با افراد گناهکار یک غرض دینی داشته باشد. گاهی وقت‌ها او طوری رفتار کند که فرد گناهکار جذب شود و گناه نکند یا واجب را عمل کند. گاهی وقت‌ها رفت‌وآمد را ترک کند، یعنی با گناهکار به‌گونه‌ای رفتار کند که گناه نکند. در احکام مربوط به نماز جماعت مسجد آمده که مستحب است انسان به کسی که در مسجد به نماز جماعت حاضر نمی‌شود سلام نکند، با او رفت‌وآمد نداشته باشد، از او زن نگیرد، به او زن ندهد و در کارها با او مشورت نکند؛ چون شرکت در نماز جماعت و حضور برای نماز مستحب است. فرموده‌اند که شما رفت‌وآمدتان و احترامتان و روابطتان و خریدوفروشتان هدفمند باشند؛ یعنی بین افراد گناهکار و غیرگناهکار فرق بگذارید. می‌خواهید یک قرارداد ببندید، با یک آدم درستکار قرارداد ببندید. می‌خواهید همکار شوید، می‌خواهید دوست و رفیق باشید، می‌خواهید خانه بخرید و همسایه بشوید، حساب کنید و ببینید که طرفتان در رابطه با مسائل دینی چقدر مقید است؟ اگر یک فرد بهتری را پیدا می‌کنید با او این‌گونه روابط را داشته باشید که نتیجه‌اش این است که فرد گناهکار در جامعه خودبه‌خود منزوی شود. تا او ببیند که وقتی مردم با او شریک اقتصادی نمی‌شوند، از مغازه‌ی او خرید نمی‌کنند، به او احترام نمی‌کنند، به او منصب و پست و مقام نمی‌دهند، در گزینش‌ها دیگرانی را که اهل صلاح و خیر و معروف هستند مقدم می‌دارند؛ خودبه‌خود می‌فهمد که دیگر جایگاه چندانی ندارد، جذب مسائل دینی خواهد شد و اهل معروف می‌شود.<br> &nbsp;<br> <span style="font-size:10px;"><strong>روش دوم این است که ما به‌هرحال تذکر بدهیم</strong></span>. یعنی کسی را که معروفی را ترک می‌کند و واجبی را انجام نمی‌دهد، امر کنیم؛ یعنی دستور بدهیم به اینکه آن کار واجب را انجام دهد. مثلاً ما می‌دانیم که کار کردن و اشتغال برای کسب درآمد حلال و تأمین نفقه و مخارج خودمان و افراد واجب‌النفقه واجب است، یک کسی تنبلی می‌کند و سرکار نمی‌رود و جیره‌خوار دیگران شده است، باید او را امر کرد.</div><br><span style="font-size:11px;"><strong><br><br>اگر دختر محجبه‌ای یک دوست بدحجاب دارد و امر به معروف او اثر ندارد، آیا باید با او قطع رابطه کند؟</strong></span> <div style="text-align: justify;"> اگر ترک رابطه با او اثر داشته باشد به این معنا که اصلاح می‌شود و حجابش را مراعات می‌کند و اثر دارد بله واجب است. گاهی وقت‌ها نیز برعکس است و گرم گرفتن و محبت کردن و بعد تذکر دادن بیشتر اثر می‌کند و باید از این راه وارد شد. بنابراین اگر ترک مراوده اثر دارد و او حجابش را بعد از این مراعات می‌کند به این خاطر، ترک مراوده شما واجب است، اما اگر اثر ندارد و برای شما هم مفسده‌ای ندارد رفت‌وآمد با او اشکالی ندارد.<br><br><br><br> <span style="font-size:11px;"><strong>آیا مطالبه‌ی حق توسط دانشجویان از مسئولین، امر به معروف است؟</strong></span> <div style="text-align: justify;"> تا حد تذکر لسانی بله امر به معروف و نهی از منکر محسوب می‌شود. اگر واقعاً حق مسلمی است و استنکاف می‌شود و حق عطا نمی‌شود و به واجب عمل نمی‌شود خب امر به معروف، در حد تذکر لسانی واجب است. اما اگر بخواهند یک اجتماعی یا تظاهراتی راه بیندازند این‌ها مجوز قانونی می‌خواهد بدون مجوز نمی‌شود. اینکه بگویند تجمع کنیم علیه مثلاً رئیس دانشگاه یا فلان استاد که حق خودمان را استیفاء کنیم، نه این‌گونه نیست، بلکه تذکر لسانی این است که خودتان به استاد بگویید یا مثلاً به رئیس دانشگاه بگویید و اگر گفتن اثر ندارد نامه بنویسید یا به دیگران بگویید که بگویند تا حق استیفا شود. اما هرج‌ومرج و استفاده از قوه قهریه و تجمعات غیرقانونی تحت عنوان اینکه ما حالا می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنیم جایز نیست.<br> <br> اگر انسان گناهی را از شخص یا از اشخاصی دید از جمله مواردی که ذکر شد فرق نمی‌کند مسئول باشد یا غیرمسئول، رانت‌خواری کرده، از بیت‌المال سوءاستفاده کرده، زمین‌خواری کرده و ما یقین داریم خلاف قانون و مقررات بوده یعنی باید بدانیم که گناه بوده است -اما یک‌وقت است یک محملی برایش درست می‌شود و ممکن است فرد مجوز قانونی داشته باشد که مثلاً زمین واگذارشده، خب اگر این احتمال را بدهیم تکلیف نداریم- اما اگر یقین پیدا کردیم به خلاف شرع و گناه بودن، وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر داریم. البته وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر به این معنا نیست که در جامعه هرج‌ومرج ایجاد کنیم، آبروی کسی را ببریم، فرموده‌اند در امر به معروف و نهی از منکر مجاز نیستید مرتکب گناه شوید. همچنان که آب نجس، شیء نجس را پاک نمی‌کند، گناه جلوی گناه را نمی‌گیرد و نمی‌شود شخص مرتکب گناه بشود و به خاطر امر به معروف و نهی از منکر آبروی کسی را ببرد، برای اینکه جلوی رانت‌خواری یا زمین‌خواری را بگیرد، آبروی عده‌ای را ببرد. بلکه باید از طریق قانونی و از طریق صحیحی که تأثیر داشته باشد امر به معروف و نهی از منکر کرد و وظیفه‌ی عمومی هم به نظر حضرت آقا تا حد تذکر لسانی است یعنی گفتن و نوشتن و اطلاع به مسئولین بالاتر که جلوگیری کنند.<br> <br> فرق نمی‌کند شما اگر از مسئولی خطایی یا گناهی دیدید که حالا در قالب ترک واجب باشد یا ارتکاب حرام وظیفه‌ی عمومیتان نسبت به این گناه امر به معروف و نهی از منکر است. اما این را بدانید که شیوه‌های امر به معروف و نهی از منکر مختلف است. باید به‌گونه‌ای اقدام کنید که مؤثر باشد و مفسده هم نداشته باشد، یعنی هرج‌ومرج در جامعه ایجاد نشود، آبروی کسی نرود، ولی به هر طریقی که می‌توانید تذکر لسانی دهید. نوشتن نامه هم همین حکم تذکر لسانی را دارد، گفتن مستقیم لازم نیست. گاهی وقت‌ها باید به شخص دیگر بگوییم، به مسئول بالاتر اطلاع دهیم، به شیوه‌ای که وظیفه انجام شود و از منکر جلوگیری شود.<br><br><br><span style="font-size:11px;"><strong>با توجه به اینکه اگر امر به معروف ضرر جانی داشته باشد واجب نیست، پس حرکت امام حسین <span style="font-size:8px;">علیه السلام</span> چگونه تفسیر می‌شود؟</strong></span> <div style="text-align: justify;"> ممکن است کسی به ذهنش بیاید که در امر به معروف و نهی از منکر، شرط این است که امرونهی مفسده نداشته باشد بعد در توضیحش گفته می‌شود که یعنی ضرر مالی، جانی و آبرویی نداشته باشد. اباعبدالله الحسین <span style="font-size:8px;">علیه‌السلام </span>فرمودند «ارید ان آمر بالمعروف و أنهی عن المنکر» نسبت به قیامشان فرمودند: قصد من این است امر به معروف و نهی از منکر کنم درحالی‌که جانشان را فدا کردند یعنی ضرر جانی داشت، آن‌هم جان اباعبدالله الحسین <span style="font-size:8px;">علیه‌السلام</span>. در جواب باید عرض کنیم که نسبت به برخی از واجبات و محرمات که شارع مقدس اهمیت و عنایت ویژه‌ای برایش قائل است، حتی فدا کردن جان برای آن‌ها باز اهمیت دارد. اصطلاحاً می‌گویند تزاحم مهم با اهم. اینجا مهم باید فدای اهم بشود. مثل موردی که جان شخصی درخطر است و می‌خواهند او را بی‌گناه بکشند حالا من هم بروم جلو و یک سیلی بخورم، خب اینجا باید رفت جلو باید جلوی منکر را گرفت. یا مثلاً در دین بدعتی گذاشته می‌شود که این خیلی مسئله مهمی است خب اینجا باید بذل مال کرد بذل جان کرد. اباعبدالله حسین <span style="font-size:8px;">علیه‌السلام</span> فرمودند: اگر این وضع ادامه پیدا کند و حکومت امثال یزید ادامه پیدا کند «فعلی الاسلامِ السلام» یعنی فاتحه اسلام را باید خواند. پس برای اصل اسلام باید جان‌ها فدا شود. در هشت سال دفاع مقدس چقدر جان‌ها فدا شد، چقدر مال‌ها نثار شد، برای حفظ اصل نظام اسلامی و این خیلی اهمیت دارد. در کل نسبت به مسائلی که شارع مقدس اهمیت بسیار زیادی قائل است گاهی این شرط برداشته می‌شود یعنی ضرر مالی، جانی و آبرویی برداشته می‌شود.<br><br><br></div><br></div><span style="font-size:11px;"><strong>آیا امر به معروف و نهی از منکر والدین و بزرگترها صحیح است؟ به‌طورکلی تذکر دادن به افراد بزرگ‌تر از خود درصورتی‌که احتمال دلخوری می‌رود چگونه است؟</strong></span> <div style="text-align: justify;"> اینکه آیا پدر و مادر یا امثال پدر و مادر که از انسان بزرگ‌تر هستند یا در سطح بالاتری از مقام هستند را هم باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم یا نه، فقط افراد هم‌سطح خودمان یا پایین‌تر را، هیچ‌گاه در احکام شرعی چنین تفکیکی نیامده است. بلکه یک شرایط و یک مراتب و مراحلی ذکر کرده‌اند. بنابراین در امر به معروف و نهی از منکر فرقی بین افراد نیست ولی به‌هرحال راه درست این است که نسبت به بزرگ‌ترها به یک نوع شیوه باید برخورد کرد و نسبت به کوچک‌ترها به شیوه‌ای دیگر. در امر و نهی پدر و مادر، چون هرگونه بی‌احترامی حرام است خیلی باید مراعات کرد. نکته‌ی بعدی این است که احتمال تأثیر بدهیم، ممکن است پسری یا دختری به پدر خودش تذکر بدهد یا دختری به مادر خودش تذکر بدهد و آن‌ها گوش ندهند؛ خب یک شیوه‌ی دیگری باید در پیش گرفت؛ مثلاً روش غیرمستقیمی که آن‌ها متوجه کار خطایشان بشوند و دیگر مرتکب منکر نشوند و به وظیفه و معروف عمل کنند. امر به معروف و نهی از منکر، قوم و قبیله، مقام بالاتر، مقام پایین‌تر، پدر و مادر و امثال این‌ها را نمی‌شناسد، ولی شیوه‌هایش ممکن است متفاوت باشد.<br> &nbsp;<br> پرسیده‌اند اگر موجب دلخوری شود، تکلیف چیست؟ حالا باید ببینیم دلخوری به چه معناست؟ اگر دلخوری واقعاً این است که از ما دلخور می‌شوند، ولی دیگر گناه نمی‌کنند، خب دلخور بشوند، مسأله‌ای نیست. مثل اینکه بعضی می‌پرسند که اقوام و بستگان، مراسم جشن دارند و در آن جشن موسیقی حرام دارند، بزن‌وبرقص است؛ ما شرکت کنیم چطور است؟ اگر شرکت نکنیم ناراحت می‌شوند، خب دلخور بشوند، فردا پس‌فردا می‌روید با آن‌ها صحبت می‌کنید ان‌شاءالله دلخوری‌شان مرتفع می‌شود؛ این که دلیل نمی‌شود که آدم مرتکب گناه شود، به خاطر اینکه دیگران دلخور نشوند. این دلیل یا مجوزی نمی‌شود برای ترک امر به معروف و نهی از منکر. اما یک‌وقت است که آن‌ها دلخور می‌شوند و گوش هم نمی‌دهند، یعنی امر به معروف هم اثری در آن‌ها ندارد و فرد آمر هم احتمال تأثیر نمی‌دهد، خب در اینجا امر به معروف واجب نیست.</div></div> text/html 2014-12-20T06:21:46+01:00 hejabafavf.mihanblog.com برمحمد وال محمدصلوات.الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد. الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد مطابق با فتاوای آیت‌الله العظمی خامنه‌ای؛ توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین فلاح‌زاده http://hejabafavf.mihanblog.com/post/3 <h5><br></h5><h3>پاسخ به سؤالات شرعی مخاطبان درباره احکام امر به معروف و نهی از منکر</h3> <img alt="http://farsi.khamenei.ir/ndata/home/1393/13930921122167284.jpg" class="decoded" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/home/1393/13930921122167284.jpg" style="float: left; height: 188px; width: 220px;"><img alt="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif"><img alt="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif"> امام حسین قیام کرد تا آن واجب بزرگی را که عبارت از تجدید بنای نظام و جامعه اسلامی، یا قیام در مقابل انحرافات بزرگ در جامعه اسلامی است، انجام دهد. این از طریق قیام و از طریق <span style="font-size:11px;"><strong>امر به معروف و نهی از منکر </strong></span>است. <span style="font-size:9px;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2756" target="_blank"><span style="color: rgb(105, 105, 105);">رهبر انقلاب ۱۳۷۴/۰۳/۱۹</span></a></span><br> پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (<a href="http://farsi.khamenei.ir"><span style="font-size:10px;">KHAMENEI.IR</span></a>) همزمان با ایام محرم و صفر <a href="http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=28123">طی فراخوانی</a> اعلام کرد به پرسش‌های شرعی مخاطبان که مربوط به احکام امر به معروف و نهی از منکر است، پاسخ می‌دهد.<br> حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح‌زاده -عضو دفتر استفتائات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و رئیس مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی- به پرتکرارترین سؤالات مطابق با فتاوای حضرت‌ آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای پاسخ داده‌اند که در ادامه متن و فیلم پاسخ‌ ایشان به این سؤالات ارائه می‌شود: text/html 2014-11-29T07:00:45+01:00 hejabafavf.mihanblog.com برمحمد وال محمدصلوات.الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد. الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد بیانات در دیدار جمعی از مداحان سراسر کشور http://hejabafavf.mihanblog.com/post/2 <h3><br></h3><p><a href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=19806"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/19806/smpl.jpg" style="margin: 3px 5px 5px 0px; border: 1px solid rgb(102, 102, 102);" alt="" align="left" height="165" width="220"></a></p><div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(128, 128, 128) ;">در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها</span><br> <br> بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم‌<br> <br> تبریک عرض میکنیم این روز بزرگ را، این روز تاریخی و فراموش نشدنی در تاریخ را؛ ولادت زهرای اطهر را - که بحمدالله مصادف است با ولادت رهبر محبوب ما، امام ما، پیشوای ما (رضوان و رحمت خدا بر او) - به همه‌ی شما برادران عزیز، خواهران عزیز، مداحان اهل‌بیت و ستایشگران فضیلتهای بارز و برجسته‌ی در برترین آفریدگان الهی.<br> <br> معرفت اهل‌بیت و ارادت به اهل‌بیت، نعمت بزرگی است. اگر همه‌ی عمرمان را برای شکر این نعمت بزرگ صرف کنیم که خدای متعال چشم ما را نابینا و ناتوان از درک حقیقت قرار نداد، توانستیم این انوار طالعه و مضیئه را به‌قدر استعداد خودمان ببینیم، درک کنیم، به آنها عشق و ارادت بورزیم و از آنها غافل نباشیم، واقعاً کم است. رحمت خدا بر آن پدران، مادران، گذشتگان، پیشروان و پیشوایانی که این دریچه‌ی درخشان را به سوی این آفتابهای معنویت بر روی ما باز کردند؛ زمزمه‌ی محبت اهل‌بیت را از آغاز زندگی ما، از کودکی ما، از دوران گاهواره‌نشینی ما به گوش ما خواندند و دلهای ما را از محبت این بزرگواران سیراب کردند. خدایا! این محبت را، این معرفت را روزبه‌روز در دل ما، در جان ما، عمیق‌تر و راسخ‌تر بفرما؛ این نعمت را لحظه‌ای از ما مگیر.<br> <br> این هم نعمت دیگری است که انسان بشود مادح و ستایشگر اینها. گاهی انسان حقیقتی را میبیند، میشناسد؛ اما گاهی این معرفت را، این محبت را در قالب شعر، در قالب نثر بیان میکند و میپراکند. این هم نعمت دیگری است که خدا به مادحان و ستایشگران و گویندگانِ این راه عنایت کرده؛ این را هم باید قدر بدانید. خود این مدح آشکار، مدح خودِ آن مادح است:<br> <br> مادح خورشید مداح خود است<br> که دو چشمم روشن و نامرمد است(۱)<br> <br> وقتی انسان نوری را، زیبائیای را مدح و ستایش میکند، در واقع خود را مدح میکند؛ زیرا ثابت میکند که زیبائیشناس است؛ ثابت میکند که چشمش میبیند، میفهمد، درک میکند. علاوه بر این، پراکندن این فضائل و معنویات در بین مردم، کمک به تربیت انسانهاست. انسانها با شناخت الگوها، با یاری گرفتن از پیروی الگوهاست که میتوانند به درجات عالی و مقامات برتر دست پیدا کنند. اگر در این راه حرکت کنید، کار بزرگی کردید.<br> <br> نیتها را خدائی کنید؛ اصل قضیه این است. اگر نیت ما در این گفتن، در این مدح و ثناگستری، نیت خدائی بود، به قصد روشن کردن دلها، جلا دادن ذهنها، انسان این را بیان کرد و گفت، آن وقت این میشود یکی از جنودالله؛ <a href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=48&amp;npt=7&amp;aya=4#21717"> «و لله جنود السّماوات و الارض» </a>.(۲) یکی از جنود الهی همین کسی است که با زبان خود، با بیان خود، با طبع خود، با ذوق خود، این حقایق را گسترش میدهد؛ میشود سرباز خدا. اگر نیت دیگری بود، نه. از جهاد چه کاری بالاتر است؟ فرمود: اگر چنانچه کسی قدم به میدان جهاد بگذارد برای یک هدف مادی، نه مجاهد است، و نه اگر کشته شود، شهید است؛ با اینکه به میدان جنگ رفته. اگر برای هدفهای مادی - چه برسد خدای نکرده برای هدفهای پست - وارد این میدانها شویم، برای ما نه فقط موجب تعالی و رشد نمیشود، بلکه موجب تنزل و سقوط هم میشود. این، مخصوص مداحی هم نیست؛ مسئله‌گوئی هم همین است، عالم شدن هم همین است، مجتهد شدن هم همین است، دانشمند شدن هم همین است. آن چیزی که روحی است در کالبد اعمال ما، نیت ماست؛ <a href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1943&amp;npt=8#21717"> «انّما الاعمال بالنّیّات» </a>؛ (۳) نیتهاست که به عمل ارزش میدهد.<br> <br> خب، اگر بنا شد نیتِ خدائی باشد، پس باید شما نگاه کنید ببینید کدام بیان، ذکر کدام منقبت، بیان کدام فضیلت، مخاطب شما را هدایت میکند؛ این آن نکته‌ای است که من در طول این سالهای متمادی - شاید بیست و چند سال است که ما مثل امروزی، این نشست را با مداحان و بلبلان غزلخوان این بوستان داریم - همیشه تکرار کردم. ببینید چه بخوانید، چه بگوئید، مستمع شما میشود متنوّر به نور فاطمه‌ی زهرا (سلام الله علیها). یک چیزهائی هست که گفتن آنها هیچ گشایشی و هیچ فتوحی در ذهن شنونده‌ی شما به وجود نمیآورد، هیچ بهجتی در جان مستمع شما به وجود نمیآورد؛ اینها را نگوئید. آن چیزهائی را بگوئید که دلها را نرم میکند، خاشع میکند، به پیروی از فاطمه‌ی زهرا (سلام الله علیها) راغب میکند. آن چیزهائی را بگوئید که میتواند مستمع شما را به پیمودن راهی که آن بزرگوار رفت، تشجیع کند، تشویق کند. اینها فکر لازم دارد، آموزش لازم دارد؛ کار، آسان نیست.<br> <br> امروز خوشبختانه جامعه‌ی مداحان جمعیت زیادی را در سراسر کشور تشکیل میدهند. کار مداح، استفاده‌ی از هنر برای بیان حقیقت است. خود این ایستادن، با صدای خوش و با آهنگ زیبا شعری را خواندن - هم شعر هنر است، هم آهنگ هنر است، هم صدا هنر است - با چندین هنر، انسان یک حقیقتی را بیان کند، میتواند تأثیر مضاعفی در ذهن مستمع و حاضر در مجلس و مخاطب شما بگذارد؛ این خیلی نعمت بزرگی است، خیلی فرصت بزرگی است. جمعیت مداحها هم بحمدالله روزبه‌روز توسعه پیدا کرده، مردم هم قبول دارند، اشتیاق دارند، استقبال میکنند -&nbsp; این هم هست دیگر - پس همه چیز فراهم است. اگر وقت این جلسه به چیز دیگری گذشت، اگر این چند هنر - هنر شعر، هنر صدا، هنر آهنگ - در چیزی مصرف شد که هیچ فایده‌ای برای مستمع شما نداشت، این میشود خسران. لذا کار مداحی، کار سختی است. اینجور نیست که بگوئیم حالا که صدامان خوب است، چند تا شعر هم حفظ کنیم - حالا که الحمدلله آقایان مداحها از روی کاغذ میخوانند! قدیمها عیب بود که مداح از جیبش کاغذ در بیاورد، از روی کاغذ بخواند؛ قصائد طولانىِ پنجاه شصت بیتی را از بر میخواندند؛ البته حالا لازم نیست، از روی کاغذ خواندن ایرادی هم ندارد - یک شعری از یک گوینده‌ای بگیریم، با صدای خوش بخوانیم؛ قضیه این نیست. باید نگاه کنید، ببینید، بسنجید. این یک مطلب که مربوط به مداحان عزیز ماست.<br> <br> شما میدانید که ما به شما مداحها اخلاص داریم، شماها را دوست میداریم، کارتان را باارزش میدانیم؛ منتها این شرط بزرگ را من همیشه با مداحها داشته‌ام؛ شما هم اغلبتان جوانید، جای فرزندان ما هستید؛ نصیحتِ پدرانه است، ان‌شاءالله دنبال کنید: شعر خوب، شعر پرمغز و البته شعر زیبا. خود هنر شعر اثر هم میگذارد. وقتی شعر خوب بود، وقتی استخوان‌بندی شعر، الفاظ شعر، خوب بود - شعرِ خوب، با مضمون خوب - تأثیرش بیشتر هم هست؛ بعلاوه که سطح ذهن مردم و فکر مردم را هم بالا میآورد.<br> <br> به جامعه نگاه کنید، ببینید جامعه به چه چیزی احتیاج دارد؟ اینها چیزهائی نیست که امروز برای امثال شما جوانها - که الحمدلله باسوادید، بافهمید، بابصیرتید - مخفی باشد. امروز مردم ما بحمدالله سطح فکرشان بالاست، ملت ما بلوغ فکری دارد؛ شما جامعه‌ی مداح هم همین جور. شما میدانید مردم به چه چیزی احتیاج دارند. امروز مردم به دین، به اخلاق، به ایمان راسخ، به <a href="http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1062">بصیرت</a>، به شناخت دنیا، به شناخت آخرت احتیاج دارند؛ همه‌مان احتیاج داریم. اینکه میگوئید فاطمه‌ی زهرا (سلام الله علیها) در محشر وارد میشود، فضای محشر تحت تأثیر عظمت دختر پیغمبر قرار میگیرد، باید محشر را بشناسیم، قیامت را بشناسیم، هیبت جلال الهی را در محشر بدانیم؛ اینها معرفت میخواهد، اینها آگاهی میخواهد؛ قرآن هم پر است از بیاناتی که این معانی را به ما نشان میدهد، روایات هم همین جور. اینها را با زبان شعر، با همان هنری که در شما هست، بیان کنید.<br> <br> میدانید همیشه شروع یک کار، خیلی سخت است. وقتی کار شروع شد، روی غلتک افتاد، آسانتر میشود. از یک جامعه‌ی جاهلِ متعصبِ دور از اخلاقِ گرفتار انواع و اقسام فساد، پیغمبر بتواند یکی مثل عمار را بیرون بیاورد، یکی مثل ابوذر درست کند، اینها مگر کار آسانی است؟ پیغمبر چه کار کرد؟ این دنده‌ی سنگینی که توانست این موتور را به راه بیندازد، چه بود؟ آیات مکی را نگاه کنید؛ در درجه‌ی اول، ذکر قیامت، ذکر عذاب الهی، ترساندن از نقمت الهی برای کافران و دُوران و کوران است؛ اینها بود که آن تکان اول را به مردم داد. ما از این نکته نباید غفلت کنیم. شفاعت به جای خود محفوظ، محبت به جای خود محفوظ، ولایت به جای خود محفوظ؛ اما خدای متعال، هم رحمت دارد، هم سخط دارد. سخط الهی را هم به یاد خودمان بیاوریم؛ اول به یاد خودمان، بعد به یاد مردم. این است که دلهای ما را تکان میدهد، این است که ما را از اعماق جهالتها و مادیگریها و گرفتاریها بیرون میکشد؛ اینها جزء نیازهای ماست. دنیا را بشناسیم، آخرت را بشناسیم، وظیفه را بشناسیم، جهاد را بشناسیم.<br> <br> امروز ملت ما یک ملت تازه متولد شده‌ی در دنیای گرفتار است، با یک خلقت دیگر، با یک هیئت دیگر، با یک شاکله‌ی دیگر، با ابعاد وجودىِ نو. در دنیائی که همه‌ی عوامل برای دور کردن دلها و مردم از معنویت بسیج شده بودند و تلاش میکردند و همچنان میکنند، یک ملتی متولد شده است با زیربنای ایمان؛ این چیز کمی است؟ این مثل الماس میدرخشد. هیچ لازم نیست ما پیرایه ببندیم؛ مثل خورشید نورافشانی میکند. ما یک چنین ملتی داریم. هم معنویت، هم آگاهیهای دنیوی، هم زیور دانش، هم تلاشهای سیاسی، هم کار درست تبلیغی، هم سازندگی خود، هم سازندگی جامعه، هم رسیدن به بنای اقتصادی، هم رسیدن به بنای اخلاقی؛ اینها همه جزو کارهای ماست. شما نگاه کنید ببینید در این بخشهای گوناگون و متنوع، چه کار میتوانید بکنید؛ چقدر میتوانید آگاهی بدهید. شاعر ما متوجه به این نقاط باشد، گوینده‌ی ما متوجه به این نقاط باشد، مداح ما همین جور؛ ببینید چه اتفاقی میافتد.<br> <br> اگر سرمایه‌هائی را که در اختیار داریم، درست بشناسیم و به کار ببریم، بینیازترین خلق خدا، ملت ما و مسلمانها خواهند بود. همین نماز، یکی از سرمایه‌هاست. نماز را میخوانیم، با غفلت عبور میکنیم؛ مثل این است که یک انسان مبتلا به فقر غذائی، کمبود ویتامین، کمبود پروتئین، محتاج مواد لازم، به یک جعبه‌ای دسترسی پیدا کند که پر از همه‌ی این موادی است که او احتیاج دارد؛ بعد آن را بو کند، کنار بگذارد! خب، باز کن، بخور، استفاده کن، نیرو را بفرست به بدن خودت؛ همین طور بو میکنی، میگذاری کنار!؟ حالا آنهائی که اصلاً اعتناء نمیکنند، هیچ. ما نماز را همین طور بو میکنیم، میگذاریم کنار! کلمه کلمه‌ی نماز درس است، کلمه کلمه‌ی نماز حال است؛ اگر قدرش را بدانیم. روزه همین جور است، زکات همین جور است، جهاد همین جور است، تعالیم دین همین جور است؛ مداحی شما هم همین جور است. مداحی شما هم جمله جمله‌اش، کلمه کلمه‌اش میتواند مغذی باشد؛ میتواند مستمع را رشد بدهد. خب، این یک بحث مربوط به مداحی بود.<br> <br> یک بحث هم مربوط به فاطمه‌ی زهرا (سلام الله علیها) است. من حقیقتاً، نه به عنوان تعارف، نه به عنوان یک حرفِ هزاران بار تکرار شده، واقعاً قاصرم؛ زبان قاصر است، دل قاصر است، ذهن قاصر است که بخواهد از این مقام بلند تعریف و تجلیل کند؛ این موجود انسانی، این دختر جوان، این‌همه فضیلت، این‌همه درخشندگی، این‌همه کبریا و عظمت؛ که کسی مثل پیغمبر وقتی فاطمه‌ی زهرا بر او وارد میشد، <a href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1470&amp;npt=8#21718"> «قام الیها» </a>؛ (۴) نه فقط بلند میشد، بلکه بلند میشد و به سمت او میرفت. یک وقت یکی وارد اتاق میشود، شما به احترامش بلند میشوید؛ یک وقت کسی وارد اتاق میشود، شما با اشتیاق به طرفش میروید. اینها مگر شوخی است؟ این بحثِ پدر - فرزندی نیست. پیغمبر خدا اینجور از فاطمه‌ی زهرا تجلیل میکند؛ رضای او را رضای خود، رضای خود را رضای خدا؛ سخط او را سخط&nbsp; خود، سخط خود را سخط خدا اعلام میکند؛ اینها مقامات فاطمه‌ی زهرا است. آن زندگی با امیرالمؤمنین، آن تربیت آن فرزندان. خب، مگر میشود درباره‌ی این بزرگوار، امثال ما حرف بزنیم؟<br> <br> با همه‌ی اینها، این بزرگوار الگوست؛ نکته این است. ائمه‌ی ما (علیهم‌السّلام) که بدون تردید رتبه و مقامشان از ملک و فرشتگان مقرب خدا بالاتر است، جوری زندگی نکردند، جوری حرف نزدند، جوری مشی نکردند که از دسترس ما خارج باشند؛ نه. به فرموده‌ی مرحوم علامه‌ی طباطبائی، مِثل آن کسی است که روی قله‌ی کوه ایستاده است، به مردم میگوید بیائید اینجا؛ به سمت خود، به سمت قله، به سمت اوج فرا میخواند. اینجوری نیست که اینها مثل برجستگان دروغین دنیای مادی و دارای معنویتهای قلابی، بروند توی برج عاج و اتاق شیشه‌ای بنشینند، کسی به اینها دسترسی نداشته باشد؛ نه، میگویند بیائید، بیائید. راه همین است؛ ما باید دنبال ائمه راه بیفتیم؛ زندگی آنها الگوی ماست. بله، <a href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?nhid=286&amp;npt=9&amp;nht=2&amp;num=45#21716"> «الا و انّکم لا تقدرون علی ذلک» </a>؛ (۵) ما مثل آنها نمیتوانیم حرکت کنیم؛ ما لیاقت این را نداریم، طاقت این را نداریم؛ اما میتوانیم آن راهی را که آنها رفتند، مسیر زندگیمان قرار بدهیم؛ این را جهت قرار بدهیم، در این جهت حرکت کنیم.<br> <br> نکته‌ی سوم مربوط به مناسبت امروز است؛ روز زن. امام (رضوان الله علیه) در یک بیانی خطاب به زنها میفرمودند: اینکه شما قبول کردید روز ولادت فاطمه‌ی زهرا (سلام الله علیها) روز زن باشد، این برای شما مسئولیت و تکلیف به وجود میآورد. روز شما، روز زن، روز مادر، روز فاطمه‌ی زهرا (سلام الله علیها) است؛ معنای این چیست؟ این یک حرکت نمادین است؛ این کار، سمبلیک است. معنایش این است که زن باید در این صراط حرکت کند؛ عظمت و جلالت و علوّ مقام و مقدار برای زنان در این راه است؛ راهی که در آن تقوا هست، عفاف هست، دانش هست، نطق هست، ایستادگی در میدانهای گوناگونِ محتاج ایستادگی هست، تربیت فرزند هست، زندگی خانوادگی هست؛ همه‌ی زینتها و فضیلتهای معنوی در آن هست؛ زنان باید در این جهت حرکت کنند.<br> <br> خوشبختانه زنان جامعه‌ی ما حقاً و انصافاً نه فقط در انقلاب ما، بلکه از گذشته هم همین جور بوده است؛ زنان متدین ما در میدانهای گوناگون و در همه‌ی قضایا جزو پیشروان بودند. قبل از شروع مبارزات تند مشروطیت، زنها در میدان بودند. در یک برهه‌ای، مبارزات مشروطیت آرام بود؛ بعد شدت پیدا کرد، که همه وارد شدند. آن وقتی که هنوز همه وارد نشده بودند و در واقع فقط یک عده‌ای از علما و خواص دنبال این قضایا بودند، زنها بلند شدند، یک اجتماعی تشکیل دادند، آمدند اینجا سر راه حاکم و زمامدار وقت را گرفتند، او از دست اینها فرار کرد، رفت در کاخش مخفی شد! رفتند آن طرف، فراش‌باشیهای دستگاه حکومت، اینها را کتک زدند. آن زمان با چادر و چاقچور وارد میدان شده بودند. اکثر قریب به همه‌ی شماها چاقچور را ندیده‌اید. چادر و چاقچور و روبند، نوع بسته‌ی <span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight">حجاب</span></span></span></span></span></span> اسلامی - ایرانی بود. با آن حالت، اینها وارد این میدان شدند. حالا یک عده‌ای خیال میکنند زن تا وقتی که بی<span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight">حجاب</span></span></span></span></span></span> نباشد، بیاخلاق نباشد، نمیتواند در میدانهای گوناگونِ اجتماعی و سیاسی وارد شود. در همین انقلاب خود ما، در بعضی از نقاط کشور، زنها زودتر از مردها اجتماع راه انداختند، در خیابانها حرکت راه انداختند و مقابله کردند؛ که ما اطلاع قطعی داریم. در دوران انقلاب همین جور، در مبارزات گوناگون بعد از پیروزی انقلاب همین جور، در جنگ تحمیلی همین جور.<br> <br> بارها من این را گفته‌ام؛ در زیارت خانواده‌های شهدا، اغلب اوقات مادران شهید را شجاع‌تر و مقاوم‌تر از پدران شهید یافتم. مگر محبت مادر را میشود با محبت پدر مقایسه کرد؟ روح لطیف زنانه، آن هم نسبت به جگرگوشه، این را پرورش بدهد، بزرگ کند مثل دسته‌ی گل، بعد راضی بشود که او برود میدان جنگ و به شهادت برسد؛ بعد برای اینکه جمهوری اسلامی دشمن‌شاد نشود، بر جنازه‌ی او گریه هم نکند! که بنده مکرر به این خانواده‌های شهدا گفتم گریه کنید؛ چرا گریه نمیکنید؟ گریه ایرادی ندارد. گریه نمیکردند، میگفتند میترسیم جمهوری اسلامی دشمن‌شاد شود. «زن مگو، مردآفرین روزگار».(۶) زنهای ما اینهایند؛ امتحان خوبی دادند.<br> <br> البته انسان در معرض آسیب است؛ مردها در معرض آسیبند، زنها در معرض آسیبند، جوانها در معرض آسیبند، پیرها در معرض آسیبند؛ عالِم، جاهل، همه در معرض آسیبند؛ «و المخلصون فی خطر عظیم». کو حالا مخلص؟ همه‌ی ما زیر این استاندارد قرار داریم. اگر به حد استاندارد هم برسیم، مخلص هم بشویم، تازه «فی خطر عظیم»! خب، باید مراقب باشیم. دشمنان دنیای ما، دشمنان آخرت ما، دشمنان عزت ما، دشمنان نظام جمهوری اسلامی، از نقاط ضعف ما استفاده میکنند؛ از حس شهوت ما، از حس غضب ما، از قدرت‌طلبی ما، از علاقه‌ی ما به جلوه‌فروشی و خودنمائی؛ باید مراقب باشیم. بانوان عزیز هم باید مراقب باشند، دخترهای جوان هم باید مراقب باشند.<br> <br> این زندگی میگذرد؛ لذات و سختیهایش همه به طرفةالعینی میگذرد. شما در دوره‌ی جوانی، این حرف را درست نمیفهمید. انسان در دوران جوانی خیال میکند دنیا ثابت است، ساکن است، همیشه همین جور است؛ به سن ما که رسیدید، یک نگاه میکنید، میبینید دنیا عجب سریع میگذرد؛ چشم به هم میزنید، گذشته. خب، آن طرف: <a href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=29&amp;npt=7&amp;aya=64#21719"> «و انّ الدّار الأخرة لهی الحیوان» </a>؛ (۷) زندگی و حیات، آنجاست. <a href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=42&amp;npt=7&amp;aya=23#21719"> «ذلک الّذی یبشّر الله عباده» </a>(۸) - که امروز در آیات کریمه میخواندند - بشارتهای الهی آنجاست. هم برای آنجا، هم برای حفظ عزت کشور و پیشرفت کشور، وضع <span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight">حجاب</span></span></span></span></span></span> را، وضع عفاف را، وضع تقیدات و پایبندی را خانمها باید مراقبت کنند؛ این وظیفه است. خودنمائی و جلوه‌فروشی، یک لحظه است و آثار سوء آن برای کشور، برای جامعه، برای اخلاق، حتّی برای سیاست، آثار مخرب و ماندگار است؛ در حالی که ملاحظه‌ی عفاف، ملاحظه‌ی حدود شرعی در رفتار و حرکات بانوان، اگر چنانچه سختیای داشته باشد، سختىِ کوتاهی است، اما آثارش، آثار عمیق و ماندگاری است. خود خانمها خیلی باید مراقبت کنند مسئله‌ی <span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight">حجاب</span></span></span></span></span></span> را، مسئله‌ی عفاف را؛ وظیفه‌ی آنهاست، افتخار آنهاست، شخصیت آنهاست.<br> <br> <span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight">حجاب</span></span></span></span></span></span> مایه‌ی تشخص و آزادی زن است؛ برخلاف تبلیغات ابلهانه و ظاهربینانه‌ی مادیگرایان، مایه‌ی اسارت زن نیست. زن با برداشتن <span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight">حجاب</span></span></span></span></span></span>های خود، با عریان کردن آن چیزی که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن آن را از او خواسته، خودش را کوچک میکند، خودش را سبک میکند، خودش را کم‌ارزش میکند. <span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight">حجاب</span></span></span></span></span></span> وقار است، متانت است، ارزشگذاری زن است، سنگین شدن کفه‌ی آبرو و احترام اوست؛ این را باید خیلی قدر دانست و از اسلام باید به خاطر مسئله‌ی <span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight"><span class="highlight">حجاب</span></span></span></span></span></span> تشکر کرد؛ این جزو نعمتهای الهی است.<br> <br> به هر حال در این زمینه‌ها هم بحث زیاد است. امیدواریم خداوند متعال به شما و به ما توفیق بدهد تا بتوانیم آنچه را که وظیفه‌ی ماست، انجام بدهیم. ان‌شاءالله سال آینده اگر زنده بودیم و توانستیم در جمع شما شرکت کنیم، جمع مداحان احساس کنند که در همین جهتی که عرض شد، قدمهای بلندی را جلو گذاشته‌اند.<br> <br> والسّلام علیکم و رحمةالله‌<br> <br> ۱) مولوی، مثنوی معنوی، دفتر پنجم‌<br> <a href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=48&amp;npt=7&amp;aya=4#21717">۲) فتح: ۴</a><br> <a href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1943&amp;npt=8#21717">۳) تهذیب، ج ۱، ص ۸۳</a><br> <a href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1470&amp;npt=8#21718">۴) فضائل الخمسة، ج ۳، ص ۱۲۷</a><br> <a href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?nhid=286&amp;npt=9&amp;nht=2&amp;num=45#21716">۵) نهج البلاغه، نامه‌ی ۴۵</a><br> ۶) عمان سامانی، دیوان اشعار<br> <a href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=29&amp;npt=7&amp;aya=64#21719">۷) عنکبوت: ۶۴</a><br> <a href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=42&amp;npt=7&amp;aya=23#21719">۸) شوری: ۲۳</a></div>